wedstrijd eerste fase

In 2017, tijdens het tweede jaar van het intendantschap, gaan we via een grote wedstrijd op zoek naar de eerste projecten voor de overkapping van de Antwerpse Ring. We sturen zes ontwerpteams het veld in, om samen met lokale stakeholders de beste locaties te zoeken voor overkappingen en uit te werken tot volwaardige stadsprojecten. Het verbinden van binnen- en buitenstad, het ontwikkelen van nieuwe groene ruimtes, nieuwe ontwikkelingen (wonen, werken, ontspannen,…); alle pistes liggen open!

In een eerste fase zal elk team een aantal ‘projectdefinities’ opmaken en deze voorstellen. Op basis hiervan wordt een eerste selectie gemaakt. In de tweede fase gaat ieder team vervolgens één project verder uitwerken. Het is aan het beleid om de keuze te maken welke projecten eerst gerealiseerd worden.

Uiteraard willen we op termijn de ring volledige overkappen en is dit een eerste fase. Daarom leggen we de lat hoog op alle vlakken (stedenbouwkundig, technisch, economisch, programmatorisch,…); deze pilootprojecten zijn immers hét voorbeeld voor de projecten die volgen.