Vooruitgang door samenwerking

Op de persconferentie deze morgen schaarden het Vlaams Gewest, de Stad Antwerpen, Ringland, stRaten-generaal en Ademloos zich achter een samenwerkingsverklaring die door de intendant werd opgesteld. Daarmee engageren ze zich om intensief samen te werken rond de herinrichting van de zuidelijke ring, in het belang van de leefbaarheid van de stad, haar inwoners en alle mobiliteitsgebruikers in de Antwerpse Regio. Het is de ambitie van de intendant om een maximaal en op termijn volledig overkappingstraject uit te bouwen rond een zo groot mogelijke consensus, en dit binnen een samenhangend mobiliteitsconcept voor de Antwerpse Ring. De nadruk ligt daarbij op veilig en vlot verkeer, betere op- en afritten, en op de overkapping. Onder impuls van de intendant zullen BAM en Ringland ook de op- en afritten aan het Sportpaleis verder optimaliseren, uitgaande van een overkapping van de Ring aan het Sportpaleis. We bedanken alle partijen voor hun vertrouwen en kijken uit naar de verderzetting van onze samenwerking.

Lees hier het persbericht.