ambitienota voorgesteld

“Deze ambitienota is onze lezing van de huidige situatie en de weg vooruit. Ze is tot stand gekomen door een intense samenwerking met verschillende actoren en is voor iedereen toegankelijk. Als Antwerpen in brede zin zich hierachter kan zetten, kan de Vlaamse overheid het niet naast zich neerleggen.” Intendant Alexander D’Hooghe

Op maandag 14 november 2016 stelt de intendant zijn ambitienota voor aan de pers. De nota beschrijft een ambitieus leefbaarheidsproject voor een aantrekkelijke Antwerpse stadsregio, en werd gevoed door meer dan 50 workshops en 100 werksessies met experten, burgers, overheden, burgerbewegingen, onderzoeksinstellingen en internationale overkappingsexperts.

De ambitie is een kompas voor de toekomst, zowel op vlak van leefbaarheid als op vlak van mobiliteit. Want het verhaal van de Antwerpse Ring is een én-én-verhaal: leefbaarheid en mobiliteit zijn beide urgent.

Via deze link kom je meer te weten over de grote lijnen van de ambitienota. Je kunt er ook de volledige tekst downloaden.