de intendant in de pers

Het weekend van 19 en 20 november verschenen er twee interviews met Alexander in de pers. Lees ze hier:

Gazet van Antwerpen:
De tracékeuze heeft geen bal te maken met de leefbaarheid

De Standaard/dS Weekblad:
De mensen zijn moegestreden. Wat excellent is