oproep aan ontwerpteams gelanceerd

Na 10 maanden van intensief overleg en de publicatie van zijn ambitienota, lanceert leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe een oproep tot kandidaatstelling naar internationale ontwerpteams die de overkapping van de Ring concreet vorm willen geven. De oproep is een eerste belangrijke stap in de richting van de realisatie van het ambitieuze leefbaarheidsproject dat de intendant begin november voorstelde in zijn ambitienota.

De vijf ontwerpteams die geselecteerd worden, gaan vanaf de zomer van 2017 met het intendantenteam en met overheden, verenigingen, burgerbewegingen, buurten en wijken aan de slag om, elk voor een ander segment, een ontwikkelingsvisie op te maken. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 23 januari 2017 (11u).

Oproep aan ontwerpteams: nederlandse versie

Call for design teams: english version