wat je moet weten over de oproep aan ontwerpteams

Op 12 december lanceerde de intendant een oproep tot kandidaatstelling naar internationale ontwerpteams die de overkapping van de Ring concreet vorm willen geven. De oproep werd een ongezien succes: een brede waaier van internationaal en Vlaams toptalent stelde zich kandidaat om de overkapping te ontwerpen en uit te werken.

Hieronder vind je vijf belangrijke wetenswaardigheden in verband met de ontwerpteams.

 1. Maar liefst 210 bureaus wereldwijd, verzameld in 31 teams, stelden zich kandidaat voor het ontwerp van de overkapping.
  Uit de 31 kandidaten die indienden worden uiteindelijk vijf teams geselecteerd. De selectie gebeurt door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen, het team van de intendant en externe experten, waaronder ook vertegenwoordigers van de burgerbewegingen.
 2. We zoeken internationale topteams, die van alle markten thuis zijn.
  Met hun overkappingsprojecten pakken de ontwerpers verschillende uitdagingen voor de stad tegelijk aan: openbaar vervoer, groen, publieke ruimte,… We hebben dus multidisciplinaire teams nodig, met kennis van zaken in verschillende domeinen.
 3. Elk geselecteerd team krijgt een deelzone van de Ring als werkterrein.
  Voor de ontwerpwedstrijd wordt de Ringzone opgedeeld in zones. Elke zone wordt het werkterrein van één team.
 4. Onze ambitienota is de leidraad voor de ontwerpteams.
  17 ambities heeft de intendant geformuleerd voor een aantrekkelijke, vlot bereikbare stad. Goede ontwerpen voor de overkapping, dat zijn ontwerpen die met deze ambities rekening houden. Voor minder gaan we niet! Bekijk hier de 17 ambities.
 5. De ontwerpteams gaan aan de slag met wijken en buurten.
  De ontwerpen voor de overkappingen zullen niet bedacht worden in de kantoren van de teams, maar in de wijken zelf. De teams gaan in dialoog met Antwerpenaren. Zo maken ze kennis met lokale vragen en noden. Dat levert de beste ontwerpen op.