video: verslag ringdag 5

zone zuid

Op de vijfde Ringdag in deSingel, bogen de aanwezige ringbouwers zich over de zone Zuid. De avond leverde heel wat input, inzicht en inspiratie op voor het ontwerpteam.