ontdek het Antwerpen van morgen online

De stad Antwerpen pakt vandaag uit met een nieuwe website: www.antwerpenmorgen.be. Dit online platform brengt helder in beeld wat de toekomstvisies zijn voor het Antwerpen van morgen en welke concrete stadsvernieuwingsprojecten daaruit voort komen. Een voorbeeld van zo’n project is de overkapping van de Ring, waarvan dan ook alle info, sfeerverslagen en stand van zaken per deelzone terug te vinden zijn op de nieuwe website.

 

 

Volg het ontwerpproces in jouw buurt

Alle grote stadsvernieuwingsprojecten zijn terug te vinden op de website. Dit zijn er momenteel meer dan 120. Van projecten waaraan de burger heeft mee gewerkt, worden de resultaten op een transparante manier weergegeven. Bovendien kan voor elk project de historiek op een tijdlijn worden geraadpleegd. Een voorbeeld van een co-creatief verhaal dat duidelijk wordt op de nieuwe website, is de overkapping van de Ring.

Het komende jaar zullen zes ontwerpteams, waaronder dat van de intendant Alexander D’Hooghe, samen met de stad, verschillende organisaties en burgers een co-creatietraject doorlopen. Om dit zo goed mogelijk te doen, werd het volledige projectgebied opgedeeld in 6 deelzones. Alle informatie over de overkapping, de 6 deelzones en de sfeerverslagen van de ‘Ringdagen’ is terug te vinden op www.antwerpenmorgen.be/projecten/overkapping-ring.