aanbestedingsprocedure voor nieuwe intendant opgestart

De Vlaamse overheid startte de aanbestedingsprocedure op om een nieuwe intendant aan te stellen voor de overkapping van de Antwerpse ring. De opdracht van Alexander D’Hooghe, die sinds begin 2016 aan de slag is als intendant, loopt af op 31 oktober 2018. De nieuwe intendant moet de uitwerking van de overkappings- en leefbaarheidsprojecten die in een eerste fase gerealiseerd zullen worden, in goede banen leiden. Die projecten werden op 25 juni bekend gemaakt, volgend op een beslissing van de Vlaamse Regering en de Stad Antwerpen (bekijk de projecten hier). Zij maakten hiervoor ook 1,25 miljard euro vrij. Voor de verdere concretisering van de projecten kan de nieuwe intendant rekenen op de 5 projectteams die de projecten het voorbije jaar uittekenden, in een uniek participatief proces met wijken, organisaties en burgers.

De rol van de intendant bleek de laatste jaren heel nuttig. Daarom kiest de Vlaamse overheid ervoor om deze aanpak verder te zetten. De Vlaamse Regering gaat op zoek naar een persoon die vakmanschap koppelt aan een sterke persoonlijkheid. Het intendantschap is een belangrijke opdracht die een veelheid aan expertises en taken met zich meebrengt. De intendant moet verschillende teams begeleiden en adviseren, woordvoerder zijn van het project én de goede samenwerking tussen de verschillende actoren bestendigen. Het is zijn/haar rol om erover te waken dat er in het hele proces ruimte is voor dialoog, participatie en co-creatie met de verschillende stakeholders. Aangezien de intendant zelf niet alle opdrachten en specialisaties op zich kan nemen, moet hij/zij ook een team van experten verzamelen dat hem/haar tijdens de opdracht kan ondersteunen met complementaire expertises.

De opdracht van de nieuwe intendant heeft een maximale looptijd van 8 jaar.

De officiële publicatie van het bestek:

–        https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305789

–        https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:329488-2018:TEXT:NL:HTML