ambities

Hier ziet u een aantal scenario’s voor overkappingen van de Antwerpse ring. Deze scenario’s geven een idee van hoe een overkapping er kan uitzien.
Hebt u zelf suggesties? Geef ze hieronder mee. We kijken uit naar uw reactie.

6_Luchtbal_Opgaveschetsen_web2

Luchtbal

Een overkapping ter verlenging van de geplande kanaaltunnels zou een verbindende schakel kunnen zijn tussen Luchtbal en Merksem, met het station Luchtbal als scharnier. Dit park sluit aan op een uitloper van het Laaglandpark, dat noordwaarts tot aan het fort van Merksem loopt. In de omgeving van het Luchtbal station kunnen een aantal nieuwe gebouwen de knoop verder verlevendigen.1_Lobroek_Opgaveschetsen_web

Lobroekpark

Het verdwijnen van het viaduct zal de aanblik van het Lobroekdok helemaal wijzigen. Als de verlaagde R1 bovendien overkapt wordt, ontstaat de kans voor een nieuwe wijk gericht op het water, bestaande uit de omgeving van het Sportpaleis, de Slachthuiswijk, en de oever aan de overzijde van het Albertkanaal. De overkapping van de R1 biedt hier de kans voor een grote open groene evenementenruimte, complementair aan het Sportpaleis.

2_Deurnesetuinen_Opgaveschetsen_web

Deurnese Tuinen

Wanneer de bovengrondse infrastructuur van de verkeerswisselaar aan Schijnpoort tot een minimum herleid wordt, verbetert de leefbaarheid van de aanpalende Ten Eekhovelei en de achterliggende buurt. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor de inrichting van de Schijnvallei. Verder zuidwaarts kan de verbinding tussen de buitenstad en Spoor-Oost versterkt worden. De combinatie van een goede ontsluiting en een grote open ruimte maakt van de omgeving rond Spoor-Oost bovendien een ideale proeftuinlocatie voor innovatiegerichte economie.

7_Hofsjerp_Opgaveschetsen_web

Hofsjerp

Het Rivierenhof is als groene long van onschatbare waarde voor de stad. De verbinding met de binnenstad is in de huidige situatie echter niet kwaliteitsvol. Een grootschalige overkapping van de Turnhoutse knoop is technisch en qua verkeersveiligheid geen evidente opgave, maar met een aantal smallere dwarsverbindingen over de knoop kan de huidige barrièrewerking al grotendeels weggewerkt worden.

3_Borgerhout_Opgaveschetsen_web3

 

Borgerhoutse Oase

Borgerhout is één van de buurten met de grootste groentekorten in Antwerpen. Een overkapping zou hier uiteraard aan tegemoet moeten komen, zowel voor Borgerhout intra-muros als extra-muros. Qua mogelijkheden voor stadsontwikkeling ligt de focus op het afwerken van het bestaande weefsel, en uiteraard de realisatie van Nieuw-Zurenborg. Dat project wint aan leefbaarheid door de verbetering qua luchtkwaliteit en geluid.

8_BerchemStation_Opgaveschetsen_web2

Berchem Station

De stationsomgeving van Berchem werd door de stad aangeduid als een top- en kantoorlocatie. Momenteel vindt er al een grote ontwikkeling plaats op de voormalige post-site. In de toekomst kan de stationsomgeving zich verder verdichten, rondom het parkgebied dat bovenop de overkapping zou komen, uiteraard gekoppeld aan een upgrade van het station zelf als knooppunt van mobiliteit. Zo komt er in de toekomst een fietsbrug tot in de fietsparking, aan de achterzijde van het station.

4_Wolvenschans_Opgaveschetsen_web

Wolvenschans

Wolvenberg is het enige binnenstedelijke natuurgebied van Antwerpen. Aan de overzijde van de ring bevindt zich het Brilschanspark, een restant van de oude stadsvesten. Een overkapping zou op deze plaats uiteraard de verbinding van beide groengebieden realiseren, waarbij natuurwaarde en cultuurhistorische waarde samengaan in één landschappelijk geheel.

9_Markielpark_Opgaveschetsen_web2

Markielpark

In de huidige situatie ligt het Kiel geïsoleerd van de binnenstad, door een dubbele barrière; enerzijds de A12 die er vlak langs loopt, en vervolgens ook de ring. Een overkapping van beide (inclusief een verlaging van een kort segment A12) zou het Kiel via de Mastvest verbinden met het Hof van Leysen (Markgrave) in de binnenstad. Ter hoogte van het Zuidstation kan er een verdichting van stedelijk programma ontstaan, aangezien deze plek multimodaal ontsloten is.

5_LO_Opgaveschetsen_web3

Landschapspark West

Linkeroever en Zwijndrecht worden doorsneden door een aantal grote infrastructuren; de E17, de E34, de verbindingsweg tussen de beide, de Charles de Costerlaan en de Blancefloerlaan. Deze wegen doorsnijden een groot aantal waardevolle openruimte-gebieden. Binnen de plannen voor Oosterweel wordt onder meer het downgraden van de Charles De Costerlaan voorzien, waardoor een nieuwe connectiviteit ontstaat. Een overkapping van de (heraangelegde) verbindingsweg met een breed ecoduct zou daar verder op kunnen zetten. Door systematisch de verschillende groenzones (Sint-Annabos, Blokkersdijk, Middenvijvers, het Vliet) te verbinden ontstaat een groot landschapspark op stadsregionale schaal.

10_Zwijndracht_Burcht_Opgaveschetsen_web2

Verbinding Zwijndrecht-Burcht

Zwijndrecht wordt van haar deelgemeente Burcht gescheiden door de E17. Door de hogere ligging van de snelweg op talud, zal een overkapping niet op dezelfde manier kunnen gebeuren als op Rechteroever, waar de snelweg meestal systematisch verlaagd ligt ten opzichte van het maaiveld. Een overkapping in opbouw kan een oplossing bieden. De verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidsniveaus kunnen aanleiding geven tot een nieuwe ontwikkeling ter hoogte van de verbinding tussen Zwijndrecht en Burcht. De opbouwkap kan functioneren als een pleinwand in deze nieuwe stedelijke ruimte.

2 reacties

  1. Hoe verzoent men het inkleuren van groen en wonen op de oevers van het Albertkanaal enerzijds, met de industriebestemming die die gronden hebben, de grote investeringen met Europees, Belgisch en Vlaams belastingsgeld om het Albertkanaal beter uit te rusten om meer trafieken naar het water te trekken en de enorme potentie om wegtransport uit de stad naar het water te brengen? Is het creëren van watergebonden bedrijvigheid op die sites tegen en in de stad geen betere, groene invulling?

Reacties zijn gesloten.