dialoog

We verzamelden al heel wat documentatie over het project, hieronder vind je al onze downloads:

Op maandag 14 november stelde intendant Alexander D’Hooghe zijn ambitienota voor aan de pers.

 

Op dinsdag 27 september kondigde de intendant Alexander D’Hooghe samen met Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, en Marc Van Peel, Antwerps schepen  van de haven, een doorbraak aan in de vrijwaring van het Sint-Annabos.

 

In verschillende media werd gecommuniceerd op 6 september over gelekte informatie uit het mobiliteitsluik van het plan MER A102/R11bis. De resultaten van dit plan MER worden besproken in het kader van de samenwerking die opgezet werd met de betrokken overheden en de burgerbewegingen over de inrichting van de Zuidelijke ring, en die mogelijk gemaakt werd via een uitbreiding van de opdracht van intendant Alexander D’Hooghe. Naar aanleiding van de gelekte informatie, stelden intendant Alexander D’Hooghe en Ringland een gezamenlijk persbericht op.

 

Op vrijdag 15 juli werd het fietsparcours van de intendant succesvol ingereden door 100 Antwerpenaren. Hier vind je de perstekst en enkele beelden:

 

Onderstaand document is onze eerste voortgangsnota over de ring. Dit document moet beschouwd worden als een wikipedia van de leefbaarheid rondom de ring. Het bundelt de inzichten die we tot hiertoe verzamelden, op basis van studiewerk en talrijke gesprekken met stakeholders, burgerbewegingen en organisaties. Het is een levend document, op basis waarvan we in dialoog willen treden met iedereen die wil bijdragen aan de overkapping van de Antwerpse Ring. Wil je graag input geven of  inzichten delen? Dat kan – in een gesprek met de intendant (zie ook onder “agenda”: gesprekken over de ring) of op één van de publieksmomenten die later dit jaar volgen.

 

Op 21 april gaf de intendant een persconferentie waarin hij een toelichting en update gaf van zijn opdracht. Hier vind je de persnota en de presentatie die werd voorgesteld:

 


 

Het intendantschap is een co-creatief traject waarin we burgers en organisaties maximaal willen betrekken.
Voorlopig spraken we met/kregen we waardevolle input van: