ecologie

De Ringzone vandaag: een belangrijke corridor voor fauna en flora

De Ringzone scoort bij de gemiddelde Antwerpenaar niet hoog op vlak van leefbaarheid. Toch is de snelwegberm de grootste groenverbinding binnen de stad, en een belangrijke corridor voor fauna en flora. Die troef willen we met een overkapping uiteraard vrijwaren en versterken.

In de Ringzone worden vandaag drie soorten landschappen onderscheiden: het rivierduinenlandschap (ten zuid-westen van het Singelgebied), het bosschagelandschap (het volledige gebied waar de Groene Singel zich tussen binnen- en buitenstad bevindt) en het havenlandschap (in het noorden van de stad).

Kansen van een overkapping: verbinden & versterken

Een overkapping van de ring biedt verschillende kansen op vlak van groen en ecologie:

Linkeroever is een mooi voorbeeld van hoe de overkapping landschappelijk en ecologisch een meerwaarde kan betekenen: waardevolle groengebieden die er vandaag door infrastructuur doorsneden worden, kunnen met een overkapping uitgroeien tot een groot landschapspark voor de stadsregio.

Toch komen er ook op vlak van groen en ecologie een aantal uitdagingen kijken bij een overkapping. Er moet over gewaakt worden dat de ecologische functie van de open ruimte kan samengaan met andere functies (vb. recreatie). Ook mag een overkapping geen ecologische barrières toevoegen voor dieren die zich vandaag langs de snelwegberm verplaatsen.