Eindrapportage

Aan de selectie van de leefbaarheidsprojecten ging een heel proces vooraf. In onderstaande boeken van het over de ring-proces vind je heel veel informatie terug die aan de beslissing voorafging.

Boek 1 omvat de aanbevelingen van de intendant, evenals de korte samenvattingen van alle projecten en evaluaties.

Boeken 2 tot 7 zijn de rapporten van de 6 ontwerpteams – een boek per ontwerpteam.

Boek 8 bundelt de evaluaties vanuit de verschillende expertisedomeinen (leefbaarheid, draagvlak, kosten-baten en ruimtelijke kwaliteit).

De epiloog brengt, in de vorm van een lexicon, een weerslag van de gesprekken die de Ringtherapeut hield met bezoekers van de Ringdagen. In deze gesprekken werd niet zozeer gepeild naar inhoudelijke inzichten, maar naar het collectieve buikgevoel, naar wat mensen voelen bij het afgelegde traject en het opgeleverde ontwerpwerk. Want één ding is zeker: mensen die participeren dragen niet alleen veel kennis met zich mee, maar ook emoties – vaak de fundamenten van het handelen.