we beginnen eraan!

Evaluatiecriteria voor een eerste pakket Ringprojecten

De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf hebben 1,25 miljard euro uitgetrokken om een eerste pakket van Ringprojecten te realiseren. Nu staan we voor belangrijke keuzes. Waar gaan we eerst aan de slag?

De overkapping van de Antwerpse Ring is een groot project. Uitzonderlijk groot. Met een aantal Ringprojecten kunnen we al onmiddellijk van start gaan. Daarom moeten we prioriteiten stellen en de transformatie van de Antwerpse Ring stap voor stap aanpakken.

Hoe kunnen we het beschikbare budget zo optimaal mogelijk besteden? Met welke Ringprojecten winnen we het meest? Welke zijn het dringendst? Om daar keuzes in te maken zijn evaluatiecriteria opgesteld:

 

Maatschappelijk draagvlak

Draagvlak voor de Ringprojecten is cruciaal. Daarom leggen we een uniek traject af, waarin burgers een belangrijke plaats krijgen: