FAQ: vraag 1

Wat kan er nu precies wel en niet op de overkapping komen?

 
Kunnen we bouwen op de overkapping? En als we parkruimte maken op de kap, kunnen er dan ook bomen geplant worden? De kap bestaat uit twee types ruimte: de kap boven de snelwegstroken (een dichtgelegde tunnel) en de ruimte aan weerszijden van de tunnel (die op volle grond ligt). Beide types ruimte zijn groot van omvang. De ruimte naast de snelwegstroken kent relatief weinig bouwtechnische beperkingen. De kap boven de snelwegstroken kent wel beperkingen waarmee ontwerpers rekening moeten houden. Om technische en veiligheidsredenen is niet alles mogelijk. We geven graag wat verduidelijking:

Wat bomen betreft op de kap boven de snelwegstroken:

Wat bebouwing betreft op de kap boven de snelwegstroken: 

Tot slot is het belangrijk om nog eens te beklemtonen dat er in het kader van het overkappingsproject ook naast de ring heel wat ruimte vrijkomt. Daar kunnen wél nieuwe woon- en werkprogramma’s, of extra voorzieningen komen (denk maar aan scholen, crèches, wijk- en buurthuizen,…).

terug naar het overzicht
 
bouwen op de overkapping