FAQ: vraag 5

Wat kan er wel en niet gefinancierd worden met de eerste schijf van 1,25 miljard?

De eerste schijf van 1,25 miljard euro is een pak geld. Daarmee kunnen we de leefbaarheid in Antwerpen en Zwijndrecht al een grote duw in de rug geven, en verschillende Ringprojecten van de ontwerpteams al gaan realiseren.

Wat kunnen zo’n Ringprojecten zijn? Uiteraard kunnen er op bepaalde plekken al overkappingsprojecten gerealiseerd worden, maar denk bijvoorbeeld ook aan de aanleg van geluidsbermen die kunnen doorgroeien tot een overkapping, of aan de uitbouw van openbaarvervoersknooppunten, aan investeringen in publieke (groene) ruimtes, …

De Ringprojecten waarmee we aan de slag gaan, moeten elkaar onderling versterken en samenhang tonen. Daarom zal de selectie gebeuren op basis van een logisch pakket van Ringprojecten, en niet op basis van individuele Ringprojecten. Zo maken we een doordachte keuze. Meer over de selectiecriteria vind je hier.

terug naar het overzicht

eerste schijf 1,25 miljard