FAQ: vraag 10

Wat is een modal shift en waarom is die belangrijk voor de overkapping?

“ We moeten tegelijk inzetten op degelijke weginfrastructuur én een verschuiving naar alternatieve vervoersmiddelen. Alleen zo houden we de Antwerpse regio bereikbaar én leefbaar.”

In het Toekomstverbond beslisten overheden en burgerbewegingen niet alleen om de overkapping te realiseren, maar spraken ze ook hun ambitie uit om tot een modal shift van 50/50 te komen.

Wat betekent dat, een modal shift van 50/50?

Dat betekent dat nog maar maximum 50% van de verplaatsingen op termijn met de wagen zou gebeuren, en minstens 50% met andere vervoersmiddelen dan de wagen: denk maar aan fiets, trein, tram, bus, taxi, deelsystemen, waterbus, verplaatsingen te voet,… Ook het vrachtvervoer moet in de toekomst trouwens minder over de weg, en meer via het spoor en het water gebeuren.

Waarom is die modal shift nodig?

Infrastructuurwerken aan onze wegen lossen niet alle problemen op. Daarom moet tegelijk ingezet worden op een verschuiving van het autogebruik naar andere vervoersmiddelen en op degelijke wegen. Dat is de enige manier om de Antwerpse regio in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden.

Wat heeft de modal shift te maken met het overkappingsverhaal?

Files in tunnels moeten, om veiligheidsredenen, vermeden worden. Om te kunnen overkappen, moeten we daarom inzetten op minder autoverkeer. Meteen ook de reden waarom we nu al aan een modal shift moeten beginnen werken.

De aanpak van het gebied rond de ring biedt heel wat kansen om dat te doen: je zal zien dat heel wat Ringprojecten van de ontwerpteams inzetten op fietsverbindingen en performanter openbaar vervoer in de Ringzone. Ze dragen bij aan samenhangende netwerken voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer; en zetten in op vervoersknooppunten waar het overstappen op andere vervoerssystemen vlot kan gebeuren.

Hoe gaan we de modal shift realiseren?

Momenteel werken verschillende actoren in het kader van de Vervoersregio samen aan een programma van maatregelen om de modal shift mogelijk te maken: investeringen in infrastructuur, uitbouw van de combi-mobiliteit (combinatie van verschillende vervoerswijzes), nieuwe vormen van ticketing (vb. gecombineerd ticket voor parking en openbaar vervoer) en betaling (via één kaart),… Ook het ruimtelijke ordeningsbeleid kan bijdragen aan de modal shift: zo is de kans groter dat werknemers de trein nemen als hun kantoor dichtbij een station gelegen is. Tot slot is rekeningrijden/een slimme verkeerstol een belangrijke hefboom om verkeer te sturen.

terug naar het overzicht