FAQ: vraag 2

Waarom wordt er ook gebouwd langs de overkappingsprojecten?

Met overkappingsprojecten krijgt de stad er ontzettend veel groen en open ruimte bij. Hier en daar – bijvoorbeeld langs de rand van de kappen – plannen de ontwerpteams echter ook nieuwe woonprojecten, kantoorgebouwen en voorzieningen. Dat heeft verschillende redenen.

Belang van levendige, veilige groene ruimte

“De groene ruimte op de kap moet ook levendige ruimte zijn. En daarvoor zorgen mensen die vlakbij die parken wonen en werken.”

Het is belangrijk dat de nieuwe groene ruimtes die aan de stad toegevoegd worden, levendige en veilige plekken worden. En plekken worden levendig door mensen die vlakbij de parken wonen en werken: zij gaan er sporten, ontspannen, zoeken er rust op, of ontmoeten er mensen. En in parken die voldoende levendig zijn, voelen mensen zich veilig.

Groen en stadsontwikkelingen versterken elkaar dus: dankzij het groen worden buurten en wijken fijnere plekken om te verblijven, maar omgekeerd is het belangrijk dat mensen uit de buurt de groene ruimte voldoende levendig houden.

Door steden verder te ontwikkelen, vrijwaren we de open ruimte

Er is nog een tweede reden waarom het belangrijk is om in het kader van het overkappingsproject nieuwe ontwikkelingen toe te voegen aan de stad. Om de druk op de open ruimte te verminderen, besliste de Vlaamse Regering in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat er vanaf 2040 niet meer gebouwd mag worden in open ruimte (de zogenaamde “betonstop”).

Daarom is het belangrijk dat woningen, werkplekken en voorzieningen meer en meer ontwikkeld worden op goed gelegen locaties in de steden, zodat de open ruimte zoveel mogelijk gevrijwaard kan worden. Verschillende plekken in de Ringzone zijn dan ook uitgelezen locaties voor die nieuwe ontwikkelingen.

terug naar het overzicht