FAQ: vraag 4

Wat kan een overkapping doen aan de geluidshinder?

De winsten van een overkapping op vlak van geluid

“Het effect van een overkapping op geluid zal vooral in de buurt van de Ring zelf gevoeld worden.”

Als we kijken naar de geluidskaart van Antwerpen, dan springt het gemiddelde geluidsniveau van het verkeer op de Ring in het oog. Maar in de binnenstad is het lokale verkeer verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het geluid.

Die geluidshinder in de binnenstad lossen we niet op met een overkapping. Wél boeken we met overkappingsprojecten grote winsten voor de wijken in de onmiddellijke nabijheid van de Ring. Aan de tunnelmonden is natuurlijk wel geluid merkbaar. Maar er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om het geluid daar te beperken: bijvoorbeeld door geluidsdempende maatregelen in en rond de tunnel.

Overkappen heeft ook nog een ander voordeel: het kan ervoor zorgen dat meer mensen de groenruimtes dichtbij de Ring gaan gebruiken. Door het lawaai van de Ring, zijn dit vandaag minder aantrekkelijke stukjes stad waar weinig mensen komen.

Welke andere maatregelen kunnen de geluidshinder van de Ring beperken?

Er kunnen verschillende maatregelen toegepast worden aan de bron zelf: verminderen van de rijsnelheid, reduceren van het verkeersvolume en kiezen voor andere wegdekken. Samen kunnen deze maatregelen een merkbaar resultaat opleveren.

De aanplanting van groen kan helpen om de ervaren geluidshinder te verminderen. Er moet dan met verschillende factoren rekening gehouden worden: de dichtheid van de beplanting is van groot belang, net als de soorten planten die voorzien worden, en ook de bodem onder de begroeiing speelt een rol.

Ook geluidsschermen of bermen kunnen dienst doen als geluidsafschermende elementen.

terug naar het overzicht