FAQ: vraag 6

Hoe wordt de overkapping gefinancierd?

Eerste schijf van 1,25 miljard euro

“Met 1,25 miljard euro geven we de leefbaarheid in de Antwerpse ringzone al een serieuze duw in de rug.”

Voor de eerste fase van de overkapping werd 1,25 miljard euro vrijgemaakt door de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen en het Havenbedrijf. Met die eerste schijf kunnen we de eerste Ringprojecten de komende jaren al realiseren, en de leefbaarheid in de Antwerpse ringzone een grote duw in de rug geven.

Hoe wordt de overkapping dan op lange termijn gefinancierd? 

Voor een volledige overkapping zijn op langere termijn uiteraard nog financiële middelen nodig. De kostprijs van de volledige overkapping wordt ingeschat op 9 miljard euro. De komende jaren zullen ook volgende regeringen dus middelen moeten vrijmaken, want de huidige Vlaamse regering kan geen uitgaven vastleggen voor haar opvolger.

Investeren in een overkapping brengt economische besparingen mee

Er zijn ook andere bronnen van inkomsten die de overkapping kunnen financieren.
Zo kan een gedifferentieerde tolheffing op de ring bijdragen aan de financiering van de overkapping. In een aantal buitenlandse steden wordt dit al toegepast.

Vastgoedontwikkelingen worden regelmatig genoemd als bron van inkomsten voor de overkapping. De terugverdieneffecten van vastgoedontwikkelingen zijn echter relatief beperkt. Dat komt omdat er rekening gehouden moet worden met een infrastructuurkost (vb. sanering, aanleg van nutsleidingen) en met een aankoopprijs van de gronden.

“Investeren in de leefbaarheid van de Antwerpse Ringzone brengt ook belangrijke gezondheidswinsten, en dus economische besparingen, met zich mee”

Uiteraard moeten ook de gezondheidswinsten meegerekend worden. Luchtvervuiling
en geluidsoverlast hebben een grote economische kost.

Door te investeren in leefbaarheids- en overkappingsprojecten in de Antwerpse ringzone, boeken we belangrijke gezondheidswinsten, en dat brengt dan weer economische besparingen met zich mee: minder doktersbezoeken, minder vroegtijdige overlijdens…

Hoe groot die besparingen zijn, wordt momenteel berekend in het kader van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (zie FAQ: met welke Ringprojecten gaan we eerst aan de slag en wie maakt de keuze?). Natuurlijk zorgen de gezondheidswinsten niet voor rechtstreekse financiering van de overkapping, toch is het een belangrijke factor die meegenomen wordt in het totaalplaatje van de overkapping.

terug naar het overzicht