FAQ: vraag 7

Met welke Ringprojecten gaan we eerst aan de slag en wie maakt de keuze?

Met de eerste schijf van 1,25 miljard euro kunnen verschillende Ringprojecten die de ontwerpteams voorstellen, al gerealiseerd worden.

We gaan op zoek naar de beste projecten, maar natuurlijk willen we ook projecten die samen steek houden. Zo heeft het geen zin om één station aan te pakken in de ringzone, en de andere  links te laten liggen. Daarom zetten we in op logische combinaties van projecten (“pakketten” van Ringprojecten, passend binnen een consistente faseringslogica).

Daarnaast willen we de investering ook de volledige stad ten goede laten komen, en niet alle middelen in één deelzone concentreren. In totaal zullen een aantal mogelijke pakketten samengesteld worden door de werkbank overkapping (overheden, burgerbewegingen en experten).

De evaluatie van die pakketten gebeurt op basis van 4 criteria:

1. leefbaarheid

In hoeverre pakken de scenario’s het groentekort aan, maken ze de lucht gezonder, verminderen ze de geluidsoverlast? Wat is de waarde van de projecten voor de lokale natuur, en wat betekenen de projecten voor de bovengrondse verkeersafwikkeling?

Wie? De beoordeling van dit thema gebeurt door experten en kennisinstellingen.

2. draagvlak

Hoe groot is de eensgezindheid onder burgers voor de projecten? Op welk draagvlak kunnen de Ringprojecten rekenen bij de lokale bevolking?

Wie? In dit criterium is het de stem van burgers, organisaties en verenigingen die telt.

Wanneer? Tijdens de participatiemomenten in de 6 zones, maar ook tijdens de Ringdagen, van 26 tot 30 mei.

3. maatschappelijke kosten en baten

Als we zoveel geld investeren in de projecten, wat leveren ze ons dan op op vlak van gezondheid, milieu en economie?

Wie? De kosten-batenanalyse zal worden gemaakt door een studiebureau.

4. ruimtelijke kwaliteit

Wat is de ontwerpkwaliteit van de projecten; hoe goed passen ze zich in in het bestaande stedelijke weefsel, en hoe versterken ze het?

Wie? De ruimtelijke kwaliteit van de ontwerpen wordt beoordeeld door een jury, samengesteld uit externe experten stedenbouw en architectuur.

Op basis van alle beoordelingen schrijft het team van de intendant een eindrapport. De Vlaamse Regering en de stad Antwerpen zullen op basis van deze evaluaties en dit eindrapport beslissen welk pakket gerealiseerd wordt met de eerste schijf van 1,25 miljard euro.

 

terug naar het overzicht