geluid

Omgevingsgeluid veroorzaakt hinder en slaapverstoring, en kan een negatieve impact hebben op de leefbaarheid van een buurt. Wanneer er sprake is van hoge geluidsniveaus, kan dat een negatief gezondheidseffect hebben, en bijvoorbeeld hartziekten veroorzaken.

Maar wat is nu precies de impact van de Ring op geluid? En wat kan een overkapping betekenen om geluidshinder te beperken? Hieronder leggen we dit aan de hand van een aantal vragen uit.

 

Als we kijken naar de geluidskaart van Antwerpen, dan springt het gemiddelde geluidsniveau van het verkeer op de Ring in het oog. Maar in de binnenstad is het lokale verkeer verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het geluid.

Een overkapping van de Ring alleen, zal dus weinig doen aan het geluid in de binnenstad. De wijken die wél winsten zullen boeken met een overkapping, zijn de wijken in de onmiddellijke nabijheid van de Ring. Maar een overkapping heeft ook nog een ander voordeel: ze kan ervoor zorgen dat meer mensen de groenruimtes dichtbij de Ring gaan gebruiken. Door het lawaai van de Ring, zijn dit vandaag minder aantrekkelijke stukjes stad waar weinig mensen komen.

Er kunnen verschillende maatregelen toegepast worden aan de bron zelf: verminderen van de effectieve rijsnelheid, reduceren van het verkeersvolume en kiezen voor andere wegdekken. Elk van deze maatregelen op zich hebben een eerder beperkt effect, maar samen kunnen ze toch een merkbaar resultaat opleveren.

De overkapping zal in de directe omgeving een significante daling realiseren van het aantal decibels, veroorzaakt door het verkeer op de ring. Het grootste effect van geluidsmilderende maatregelen is steeds zeer lokaal. In de binnenstad is het lokaal verkeer verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het geluid. Wanneer je in een afgesloten stadstuin luistert naar de stad, dan hoor je stedelijk achtergrond-geruis dat afkomstig is van alle geluidsbronnen binnen een vrij ruime omgeving. Dit is bijna karakteristiek voor een stad te noemen. Het effect van een overkapping zal dus vooral in de buurt van de ring zelf gevoeld worden.

Daar is natuurlijk wel geluid merkbaar. Maar er is geen sprake van een megafooneffect. Bovendien kunnen verschillende maatregelen genomen worden om het geluid aan de tunnelmonden te beperken: door een aangepaste vormgeving van de tunnels en de tunnelmonden, en door geluidsdempende maatregelen in en rond de tunnel.

Groen kan helpen om de geluidsniveaus te laten dalen, en om de ervaren geluidshinder te verminderen. Maar om dat effect te bereiken, moet met veel factoren rekening gehouden worden: de dichtheid van de beplanting is van groot belang, net als de soorten planten die voorzien worden, en ook de bodem onder de begroeiing is belangrijk. Een ding staat vast: om groen te gebruiken als geluid-reducerende maatregel heb je een brede zone langs de snelweg nodig. Gelukkig is dit voor de ring op veel plaatsen wel het geval.

De impact van klassieke geluidsschermen is ruimtelijk zeer beperkt. De ring van Antwerpen ligt op veel lange stukken reeds onder het maaiveld. Daardoor doen de bermen op veel plaatsen reeds dienst als geluidsafschermend element. Bovendien is de ring vrij breed, waardoor het plaatsen van klassieke geluidsschermen op de rand van de rijweg een beperkt effect zal hebben. De overkapping van de ring is daarom efficiënter dan het plaatsen van geluidsschermen.