gezondheid

Wanneer we het hebben over gezondheid in relatie tot het overkappingsproject, dan denken we vaak eerst aan luchtkwaliteit en aan geluid. Maar een overkapping draagt ook op andere manieren bij aan de gezondheid van Antwerpenaren.

 

De overkapping van de Ring is een enorme kans om het aantal en de belvingskwaliteit van de groengebieden in de Antwerpse stedelijke regio aanzienlijk te verhogen. Een nieuw parklandschap bovenop de ring heeft een integraal positief effect op de algemene gezondheid. Dit effect laat zich zowel fysiek als mentaal voelen, met andere woorden, ook goed voor de algemene ‘well-being’ en de verbetering van de algemene leefkwaliteit.

Zelfs enkel het kijken naar groen brengt een stressreducerende werking met zich mee en herstelt het concentratievermogen (van aandachtsmoeheid). Een verklaring is dat natuurlijke omgevingen de mogelijkheid bieden om afstand te nemen van routinematige bezigheden om zo tot rust te komen.

Onderzoek toont aan dat wanneer parken dichterbij de woonplaats gesitueerd zijn, deze ook vaker gebruikt worden en dat meer bezoeken aan parken ook leiden tot minder stressgerelateerde klachten. Ander onderzoek toont een causaal verband aan tussen de hoeveelheid hartinfarcten en het wonen in de buurt van een ‘groen’ gebied. De kans op hartinfarcten bij mensen die in een straal van 1000m van het groen gebied woonden zou 3 keer groter dan bij mensen die in een straal van 300m van een groen gebied woonden. Recente studies hebben bovendien aangetoond dat fysieke activiteit in een groene omgeving resulteert in significante verbeteringen van het zelfbeeld en humeur, stress reduceert en leidt tot een verlaagde bloeddruk.

De ‘modal shift’ (het vervangen van een deel van het verkeer over de weg door andere vormen van vervoer) zal een van de belangrijkste winsten met zich mee zal brengen. De overkapping en de verbeterde verbindingen langs en over de ring heen moeten van zulke kwaliteit worden dat de individuele gebruiker zijn auto laat staan en naar publiek transport of de fiets grijpt. Deze gedragswijziging zal een groot effect met zich mee brengen, ook op vlak van gezondheid.

Deze winsten zijn momenteel echter nog moeilijk door te rekenen. Ook het installeren van extra park & rides, een singeltram of -bus, inzetten op autonoom rijdende bussen, e-bikes en andere innovaties zijn momenteel nog moeilijk door te rekenen, maar zullen zeker een positief effect hebben op de modal shift en dus ook op de vervuilende aspecten van de ring. Deze gezondheidswinsten zijn mom