innovatie

Om grote infrastructuurprojecten zoals een overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren, zijn vele jaren nodig. En gedurende die tijd staat de wereld niet stil: de maatschappij verandert, de stad verandert, bestaande technologieën evolueren.

Plannen maken voor een overkapping, betekent dan ook dat je rekening moet houden met een toekomst die je nog niet kent. De oplossingen die we vandaag bedenken, moeten aanpasbaar zijn aan innovaties die de toekomst zal brengen.

Zo zal de problematiek van fijn stof, die vandaag centraal staat, in de toekomst mogelijk aan belang inboeten, naarmate betere technieken uitgevonden worden om de uitstoot te beperken of fijn stof op te vangen.

Ook auto-mobiliteit zou er helemaal anders kunnen uitzien in de toekomst: elektrische wagens, autonome voertuigen, deelsystemen of systemen voor dynamische verkeerssturing zouden wel eens een grote impact kunnen hebben. Andere vervoersmiddelen zouden kunnen winnen aan belang: denk maar aan de elektrische fiets die aan een opmars bezig is, en in de toekomst misschien uitgroeit tot een volwaardig alternatief voor woon-werkverkeer.

Tot slot zal ook de stad veranderen: over 10, 20 jaar wonen en werken we zeer waarschijnlijk anders dan vandaag.

Net omdat we de toekomst niet kennen, is het van belang dat de ontwerpen voor overkappingen zoveel mogelijk toekomsten mogelijk maken.