luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Antwerpen moet en kan beter. Maar wat is nu precies het aandeel van de Ring daarin? En kan een overkapping bijdragen tot een betere luchtkwaliteit? Het is bijzonder moeilijk om de beschikbare informatie en expertise rond luchtkwaliteit samen te vatten in een aantal kernboodschappen – door de complexiteit van de materie, maar ook omdat het onderzoek hieromtrent vaak nog lopend is, of niet eensluidend is. Hieronder doen we toch een poging om het thema inzichtelijk te maken.