mobiliteit

Recent kondigde de intendant een samenwerking aan met overheden en burgerbewegingen, om de verkeersafwikkeling van de Zuidelijke Ring te bestuderen. Daarnaast wordt samengewerkt met BAM en andere stakeholders om de leefbaarheid van de Oosterweelverbinding te optimaliseren, en haar overkapping voor te bereiden. Maar de opdracht van de intendant valt niet te herleiden tot auto-mobiliteit: het is vooral een grote kans om alternatieve vervoersmodi te versterken, in het belang van de leefbaarheid van de stad, en van de gezondheid van de Antwerpenaar.

Over de overkappingsopdracht & Oosterweel

De Oosterweelverbinding maakt de ring rond, en zorgt er op die manier voor dat de ring een volwaardige ringfunctie kan opnemen. Een goed functionerende gesloten Ring is belangrijk om twee redenen: enerzijds zal die de stad ontlasten door verkeer weg te trekken van de sluipwegen in de binnenstad, anderzijds komen er op die manier alternatieven als er iets gebeurt op de Ring.

De intendant bereidt een overkapping van de Oosterweelverbinding voor. In het kader van de overkappingsopdracht wordt, samen met BAM, onderzocht hoe de leefbaarheid van het Oosterweeltracé geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt gefocust op drie specifieke knelpunten:

 

Samenwerking rond de verkeersafwikkeling van de Zuidelijke Ring

Recent startte de intendant een samenwerking op met de Stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, Ringland, StRaten-Generaal en Ademloos, om de verkeersafwikkeling van de Zuidelijke Ring te bestuderen. Samen zullen zij nagaan hoe een vereenvoudigde verkeersafwikkeling van de Zuidelijke Ring en een overkapping hand in hand kunnen gaan.

Een eenvoudigere verkeersafwikkeling is nodig, want vandaag brengt het verkeerssysteem op de Ring heel wat onveiligheid met zich mee: doorgaand, stedelijk en lokaal verkeer rijden er door elkaar, waardoor veel weefbewegingen nodig zijn (voertuigen die veranderen van rijstrook om in- en uit te voegen), en dat geeft dan weer aanleiding tot ongevallen.

Het is cruciaal dat de verkeersafwikkeling van de Zuidelijke Ring, en van de Ring in het algemeen, geen zwaardere verkeerlast veroorzaakt voor de stad. Daarom is het zo belangrijk om de verkeersafwikkeling en de overkapping samen te bekijken. Het aantal op- en afritten dat voorzien zal worden, is bijvoorbeeld bepalend voor het aantal voertuigen dat je in de tunnels krijgt, maar heeft ook een impact op de overkapping: hoe meer op- en afritten, hoe meer verkeer je weghaalt van de Singel en in de tunnels krijgt, maar dan krijg je ook meer insnijdingen in de kap. Omgekeerd heeft een beperkt aantal op-en afritten het voordeel dat je meer continuïteit krijgt in de kap, maar dan breng je weer meer verkeer op de stedelijke Singel.

De overkapping: een verhaal van kansen voor alternatieve vervoersmodi

De overkappingsopdracht wordt door velen geassocieerd met automobiliteit. Maar de opdracht biedt daarnaast ook een grote kans om de alternatieve vervoersmodi verder te ontwikkelen. Daarmee kunnen we grote winsten boeken op vlak van leefbaarheid, en op vlak van gezondheid (zie ook luchtkwaliteit).

Op vandaag werkt het openbaar vervoer goed in de binnenstad, maar dat is minder het geval voor de buitenstad. Met het overkappingsproject krijgen we de kans om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen. Dat kan best door bestaande verbindingen (spoor, Singeltram) te hergebruiken. Daarbij moet ingezet worden op openbaarvervoersverbindingen die de logica van de Ring volgen, én op verbindingen dwars op de Ring tussen binnen- en buitenstad.

Een kap op de Ring zou een grote verbetering betekenen voor fietsers en voetgangers: denk maar aan een fietssnelweg langs de Ringzone, of extra fietsverbindingen tussen binnen-en buitenstad. Die extra verbindingen hebben mogelijk ook een fijne bijwerking: mensen die vandaag de wagen nemen omdat ze over een steenwegbrug moeten, zullen die misschien vaker laten staan en kiezen om te voet of met de fiets te gaan.