Denk mee doe mee

De Antwerpse ring overkappen. Het is een historische opportuniteit. De intendant Alexander D’Hooghe en zijn team gaan in januari 2016 van start. Ze willen in twee jaar tijd samen met verschillende organisaties en burgers een traject doorlopen om te komen tot concrete en realiseerbare overkappingen voor de Antwerpse ring.

Overkappingen die uitgaan van VEERKRACHT. Want de oplossingen die we vandaag bedenken, moeten ook aanpasbaar zijn aan de uitdagingen die de toekomst ons zal brengen. Zo kiezen we resoluut voor overkappingen die vandaag en morgen van de stad een meer aangename plek maken om in te wonen, werken en vertoeven.

De intendant wil over de overkapping van de Antwerpse ring een maatschappelijke dialoog opstarten vòòr de plannen getekend zijn. Zodat we zoveel mogelijk mensen en organisaties kunnen horen over hoe ze die overkapping zien. En wat ze er straks van willen. Wil je mee met ons denken en doen? Meld je dan meteen aan.

Proces

De intendant wil een brede maatschappelijke dialoog op gang trekken over de overkapping van de Antwerpse Ring.

Daarom start hij een traject op waarin burgers en organisaties samenwerken om snel tot realiseerbare projecten te komen. In het buitenland is dit al succesvol toegepast. Hier is een samenwerkingstraject uitgewerkt voor de Antwerpse context. Het is een traject om met alle actoren tot haalbare en gedragen overkappingen te komen. Overkappingen die een troef zullen zijn voor de generaties van vandaag en morgen.

Team

ORG² is hoofdaannemer van deze opdracht, levert de intendant en staat in voor het stedenbouwkundig-ruimtelijke luik van deze opdracht. Daarnaast maken ook Common Ground, Arup en Deltares deel uit van het intendantenteam: zij nemen specifieke deeltaken binnen dit project voor hun rekening. Tot slot wordt de intendant ook ondersteund door 4 raadgevende experten.
We stellen het team hieronder aan je voor:

intendant

Alexander D’Hooghe

PhD, MaUD
Alexander is een ontwerper met zowel een academische als professionele carrière. Hij leidt het MIT Center for Advanced Urbanism en is de oprichter van ORG – Organization for Permanent Modernity en medebestuurder van haar stedebouwkundige groep, ORG². Hij is professor aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in architectuur en stedenbouw.

Alexander D’Hooghe

secondant

Matthias Blondia

PhD, Civil Eng/Arch
Matthias is projectleider stedenbouw bij ORG². Hij behaalde in 2014 zijn doctoraat aan het Departement Architectuur van de KU Leuven, voor zijn onderzoek naar de inzetbaarheid van regionale openbaarvervoersconcepten als instrument voor het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit was het resultaat van een vier jaar durend onderzoeksproject waarvan hij de coördinator was.

Matthias Blondia

Sanne Peeters

Civil Eng/Arch
Sanne werkt sinds 2010 bij ORG - Organization for Permanent Modernity en ORG2 als ontwerper en projectleider op zowel stedenbouwkundige als architecturale projecten van uiteenlopende schaal. Binnen het team van de intendant neemt Sanne een coördinerende rol op en leidt ze het ontwerpteam.

Sanne Peeters

Marcel Smets

PhD, Prof. Em.
Marcel was van 1978 tot 2012 gewoon hoogleraar Stedenbouw aan de KU Leuven, en nam van 2005 tot 2010 als opvolger van Bob Van Reeth het Vlaams Bouwmeesterschap op. Vandaag is Marcel senior advisor bij ORG². Hij is sinds lange tijd gefascineerd door de in toenemende mate complexe relatie tussen infrastructuur, stadsontwikkeling, verstedelijking en landschap.

Marcel Smets

Henk Ovink

Henk is momenteel Watergezant van het Nederlandse Rijk. Eerder werd hij vanuit het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu gedetacheerd als adviseur van de Amerikaanse Federale Overheid, waarbij hij adviseerde aan de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce van president Obama. Ovink ontwikkelde en leidde voor de wederopbouw van de New York en New Jersey regio de prijsvraag ‘Rebuild by Design’, door CNN uitgeroepen tot één van de meest innovatieve ideeën van 2013.

Henk Ovink

Louis Prompers

Louis is vanuit een onafhankelijke zelfstandige rol sinds 2006 de Projectdirecteur voor het Project A2 Maastricht "De Groene Loper" als gemandateerd Opdrachtgever namens de vier samenwerkende Publieke Partijen.

Voor die tijd was hij werkzaam bij de Gemeente Maastricht in onderscheidene directionele rollen op het gebied van de beleidsterreinen Stadsontwikkeling en Grondzaken, Stedelijke Economie en Stadsbeheer.

In 2014 en 2015 was hij tevens o.a. adviseur voor het Project Zuidasdok in Amsterdam te weten: voorzitter van de Tenderboard en vervolgens voorzitter van Gate Review-teams Projectbeslissing en Marktbenadering.

Louis Prompers

Maarten Van Acker

Maarten is prof. dr. ir. architect en stedenbouwkundige. Hij is gefascineerd door steden en hoe infrastructuur hen vorm geeft. Zijn onderzoek focust op stedenbouw, stadsontwerp en infrastructuurontwerp. Hij geeft les aan de opleidingen Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en Architectuur van de Faculteit Ontwerpwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en is woordvoerder van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling. Hij is gastdocent aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Hasselt. Hij maakt deel uit van de redactieraad van Ruimte, de GECORO Antwerpen, UNESCO-commissie Brugge, Toeristische Kwaliteitskamer en Stadsatelier Oostende en l’Institut pour la Ville en Mouvement (Parijs) en adviseert regelmatig ontwerp- en studiebureaus.

Maarten Van Acker

Hella Rogiers

Hella is oprichtster van Common Ground, een bureau dat expertise heeft in het management van de sociale complexiteit bij ruimtelijke projecten. In die functie adviseert ze publieke en private organisaties in het uitzetten van co-creatieve en participatieve processen met actoren. Hella werkte in het verleden voor De Lijn en stad Antwerpen, waar ze zich onder meer verdiepte in het Masterplan 2020.

Hella Rogiers

Daan Boddeke

Daan heeft ervaring met grote infrastructurele projecten in verschillende rollen en vanuit verschillende perspectieven. Dat varieert van projectmanagement tot advisering en van opdrachtgeverszijde tot opdrachtnemerszijde. Hij heeft daarbij altijd samengewerkt in teams met medewerkers van de overheid, aannemers en architecten- en ingenieursbureaus.

Daan Boddeke

Mark de Bel

Mark de Bel is senior econoom en projectmanager bij Deltares. Hij heeft ruime ervaring in (maatschappelijk) financieel/economische evaluaties van beleid en investeringsopties op het gebied van water en ruimte. Recent was hij betrokken bij een multidisciplinair onderzoeksproject voor klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving. In het verleden heeft hij ruime ervaring opgedaan in het begeleiden en aansturen van multidisciplinaire teams op het gebied van land- en watergebruik.

Mark de Bel