Schijnvallei / Ter Lo / Deurne

Deelzone

oost

Ontwerpteam

51N4E – NDVR – H+N+S

Beschrijving project

De Schijn is de vergeten rivier van Antwerpen. Daar kan verandering in komen na de werken aan de Oosterweelverbinding. We stellen voor om een groot park aan te leggen met een bermenlandschap langs de Ring en met de Schijnrivier als ruggengraat. Terwijl het water van de Schijn vandaag met vijzelpompen in het Lobroekdok wordt gepompt, kan de Schijn hier opnieuw bovengronds lopen in een breed bermenlandschap langs de snelweg. Met ons voorstel voor een overkapping ter hoogte van Hof Ter Lo leggen we een groene dwarsverbinding tussen Borgerhout en Deurne. De groene oevers van de Schijn trekken het Rivierenpark door tot aan het park op het dak van de Ring. Er ontstaat één grote ecologische structuur van het Rivierenhof tot aan het natuurgebied Oude Landen in het noorden van de stad.

Statuut project: dit project wordt integraal gerealiseerd in de eerste fase.

Doelstellingen

  • Creëren van een belangrijke verbinding tussen Borgerhout en Deurne
  • Bestaand groen transformeren tot gebruiksgroen (98.000m²)
  • Uitbreiden van de waterbuffercapaciteit in Deurne
  • Beantwoorden aan groentekorten in Borgerhout en Deurne
  • Bijdragen tot de centrumontwikkeling in Deurne
  • Integratie Spoor Oost en Hof ter Lo

Kostprijs

122 miljoen euro

Situering