Waterpark

Deelzone

oost

Ontwerpteam

51N4E – NDVR – H+N+S

Beschrijving project

We stellen voor om de Ring ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin te overkappen en er een waterpark aan te leggen met ruimte voor natuurlijke waterzuivering. Het waterpark geeft ruimte aan water en verbetert de waterhuishouding van de stad. Vandaag heeft de site van Aquafin onvoldoende capaciteit om het water bij zware regenbuien bij te houden en moet ze ongezuiverd water lozen in het Lobroekdok. Zo kan ze op een natuurlijke manier bijdragen tot de zuivering van het water in het Lobroekdok. Ook de regelmatige overstromingen in de huizen in Deurne behoren dan tot het verleden. Onderdelen van de site van Aquafin kunnen we toegankelijk maken voor het publiek. Bewoners van Deurne en Borgerhout kunnen langs de reusachtige zandbezinkingsbekkens wandelen of fietsen tussen binnen- en buitenstad. In het kader van dit project wordt ook de verbindingsweg die de nieuwe Hollandse knoop verbindt met Schijnpoort verdiept en overkapt.

 Statuut project: dit project wordt gedeeltelijk gerealiseerd. In fase 1 worden middelen voorzien voor het overkappen van de verbindingsweg en voor een proefproject van het waterpark aansluitend op de Schijnpoortweg, in de vorm van een kleine overkapping van een aantal tientallen meters.

Doelstellingen

  • Ondersteunen van waterzuiveringsmogelijkheden voor de stad.
  • Overstromingsoverlast verminderen in de wijken.
  • Voorzuivering van water van het Lobroekdok om recreatief gebruik mogelijk te maken.
  • Integratie van de huidige site Aquafin als leerplatform over water in de stad.
  • Verbeteren van de luchtkwaliteit in Deurne.
  • Ruimtelijk integreren van de Hollandse knoop en omgeving.

Kostprijs

63 miljoen euro

Situering