Ringdagen

Ontdek de eerste ontwerp-
voorstellen voor de Antwerpse ringzone
!

Ben je benieuwd naar de eerste ontwerpen voor de transformatie van de Antwerpse ringzone? Kom dan naar de Ringdagen, die plaatsvinden van 26 t.e.m. 30 mei. Wij horen graag jouw mening over de plannen.

Het voorbije jaar werkten ontwerpers, experten, overheden en honderden burgers intensief samen. Het resultaat van die unieke samenwerking is een ambitieus toekomstproject voor de Antwerpse ringzone. Op de Ringdagen krijg je alle ontwerpvoorstellen te zien, en kun je ons laten weten wat je van de 31 Ringprojecten vindt.

Praktische informatie

 

Welke Ringprojecten liggen voor?

Op de Ringdagen krijg je 31 Ringprojecten te zien. Stuk voor stuk geven die de leefkwaliteit in Antwerpen en Zwijndrecht een grote duw in de rug. Sommige Ringprojecten zijn overkappingsprojecten. Andere projecten zijn leefbaarheidsprojecten die al op korte termijn – en als opstap naar een overkapping van de volledige ring – de leefkwaliteit van jouw buurt of stad verbeteren. Hoe? Dat lees je hier.

Waar beginnen we?

De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf trekken 1,25 miljard euro uit om de Ringprojecten te realiseren. Daarmee zetten we een grote stap voorwaarts op vlak van leefkwaliteit. Lees hier meer over de criteria op basis waarvan zal worden bepaald welke projecten we eerst realiseren.

Waarom zijn deze Ringdagen een mijlpaal?

De Ringprojecten zijn het resultaat van een een intensieve samenwerking tussen ontwerpers, burgers en organisaties. Tijdens de Ringdagen kan elke inwoner van Antwerpen en Zwijndrecht zich uitspreken over het resultaat. Lees hier meer over een uniek proces.