stadsontwikkeling

Overkappen betekent nieuwe ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen: nieuwe parken, nieuwe wijken, maar ook publieke voorzieningen zoals sportfaciliteiten en scholen. Maar waar komen die ontwikkelingen dan best? Wie bepaalt wat waar komt? En waarmee moet zoal rekening gehouden worden bij de realisatie van nieuwe ontwikkelingen?

Locaties voor prioritaire stadsontwikkeling
De stad duidde verschillende top- en kantoorlocaties aan voor de ontwikkeling van culturele, recreatieve of sportieve functies op niveau van de stadsregio, en voor de uitbouw van grootschalige kantoren. Voorbeelden van zo’n locaties zijn de stationsomgevingen. Het is geen toeval dat de stad net op dit soort locaties focust voor nieuwe ontwikkelingen: nieuwe functies trekken veel mensen aan, en dan is een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer een troef.

Stadswijken Afwerken
Verschillende stadswijken rafelen uit of blijven onafgewerkt aan de zijde van de Ring. Een overkapping laat toe om deze wijken ‘af te werken’, en onafgewerkte bouwblokken te vervolledigen, zodat rafelige achterkanten kunnen transformeren tot fiere voorkanten.

Meeste gronden eigendom van overheden
De meeste gronden in de directe omgeving van de Ring zijn eigendom van overheden: de Stad, de Vlaamse overheid, in mindere mate de federale overheid en de NMBS. Dat is uniek. Mits een goede afstemming tussen deze overheden, is een relatief grote sturing mogelijk van de projectontwikkeling.

Meerwaarde van ontwikkelingen voor de stad
Ontwikkelingen in de Ringzone betekenen een directe meerwaarde voor de stad. Nieuwe publieke ruimtes en groenontwikkeling zijn onmiskenbaar een plus voor de leefbaarheid van de stad. In de Ringzone kunnen bovendien ook functies voorzien worden waarvoor in de binnenstad geen plaats meer is. Op die manier hoeven deze programma’s niet uit te wijken naar de periferie.

Regels voor projectontwikkeling nabij de Ringzone
Voor het ontwikkelen van projecten in de overkapte Ringzone gelden een aantal regels. Op de kap mag sowieso niet gebouwd worden. Dat heeft te maken met veiligheidsredenen. Er geldt ook een bouwvrije zone langs de snelweg van 30 m. In de eerste tien meter is er sprake van een absoluut bouwverbod, in de overige 20m zijn afwijkingen mogelijk. Dat wordt door de overheid geval per geval bekeken.

De overkapping: een oplossing voor projecten “on hold”
Vandaag staan een aantal projecten in de omgeving van de Ring “on hold”: ze kunnen niet ontwikkeld worden, omdat fijn stof en lawaaihinder een te groot risico zijn voor de gezondheid van de bewoners. Hier kan een overkapping een oplossing bieden. (Zie ook: luchtkwaliteit en geluid).