FAQ

vragen over de overkapping van de ring

 
Op deze FAQ-pagina proberen we een zo compleet en duidelijk mogelijk antwoord te geven op de meest voorkomende vragen die we zien terugkomen doorheen het project. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Als je op de hoogte wil blijven van de voortgang van het overkappingsproject kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief of de facebook-pagina volgen.
 

vraag 1:  Wat kan er nu precies wel en niet op de kap komen?

vraag 2:  Waarom moeten er gaten gemaakt worden in de overkapping van de ring?

vraag 3:  Hoe zit het met de uitvoering van het Toekomstverbond?

vraag 4:  Hoe gebeurt de evaluatie van het ontwerpwerk van de teams?

vraag 5:  Wat kan er wel en niet gefinancierd worden met de eerste schijf van 1,25 miljard?

vraag 6:  Hoe zit het met de financiering op lange termijn?

vraag 7:  Waarom is dit een generationeel project?

vraag 8:  Waarom moet de overkapping gefaseerd gebeuren?

vraag 9:  Met welke randvoorwaarden moeten de teams rekening houden?

vraag 10: Hoe zit het met de link tussen ontwerpopdracht, toekomstverbond en project-MER Oosterweel?

 
veelgstelde vragen over de ring