veiligheid

Ook veiligheid is een belangrijk aspect van leefbaarheid. In de overkappingsopdracht wordt rekening gehouden met verschillende vormen van veiligheid: tunnelveiligheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

– tunnelveiligheid

De Europese wetgeving rond tunnelveiligheid, en de manier waarop die werd doorvertaald in België, stelt een dwingend kader vast waarmee rekening gehouden moet worden bij de realisatie van overkappingen.

Maar wat maakt tunnelveiligheid nu zo ingewikkeld? Veiligheid voor de weggebruiker binnen een tunnel is een pak moeilijker te realiseren dan op een open rijbaan. Dat heeft onder meer te maken met de hogere risico’s bij brand: in een tunnel escaleert een brand sneller. Daarnaast moeten in tunnels ook vluchtdeuren en –routes aangebracht worden, zodat weggebruikers zichzelf in veiligheid kunnen brengen in het geval van een ramp. Tot slot moet een tunnel ook over voorzieningen beschikken voor hulpverlening bij en bestrijding van rampen: brandblusvoorzieningen, toevoerwegen, communicatievoorzieningen. Dit alles vraagt aangepaste technieken, procedures en organisatievormen. Door de verhoogde risico’s, wordt een tunnel permanent bewaakt en bediend vanuit een verkeerscentrale.

– verkeersveiligheid

De vermenging van doorgaand, stedelijk en lokaal verkeer op de Ring zorgt voor een veelvoud aan weefbewegingen (voertuigen die veranderen van rijstrook om in-of uit te voegen). Dat leidt tot gevaarlijke situaties en helaas ook tot ongevallen. De grootste uitdaging van een nieuwe verkeersorganisatie op de Ring, is dan ook om dit grote aantal weefbewegingen te beperken. (Lees ook mobiliteit)

– sociale veiligheid

De sociale veiligheid van de ruimte die gecreëerd wordt door de overkapping, moet gewaarborgd worden. Een goed ontwerp en een kwaliteitsvolle invulling van deze ruimte, zijn dan ook van cruciaal belang. Ook in tussentijdse stadia, want door de omvang van de Ringzone zal deze ruimte lange tijd onafgewerkt zijn. Elke fase van de overkapping moet dus op zichzelf een kwaliteitsvol stukje stad worden.